• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
ul. Pl. Józefa Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew
oferuje w roku szkolnym 2024/2025 Oddział Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie piłka nożna

 

Szkolenie w piłce nożnej odbywać się będzie we współpracy z Sokołem Kleczew, wg poniższych założeń:

1. Zajęcia prowadzone będą przez trenera klubu Sokół Kleczew.

2. Uczniowie tej klasy będą mogli być zawodnikami zespołu Sokół Kleczew i rozgrywać w jego barwach mecze ligowe.

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kleczewie swoją tradycją sięga do roku 1948 i oferuje różnorodne kierunki kształcenia, wychodząc naprzeciw potrzebom kandydatów do szkoły i ich rodzicom.
W roku szkolnym 2020/2021 po raz pierwszy w historii szkoły został uruchomiony oddział mistrzostwa sportowego, integrujący proces kształcenia, wychowania i szkolenia sportowego oraz tworzący warunki optymalne zarówno dla nauki, jak i treningu sportowego.

Program Szkolenia Sportowego w oddziale mistrzostwa sportowego dla dyscypliny piłka nożna zakłada naukę umiejętności techniczno – taktycznych, prawidłowy rozwój cech motorycznych, wychowanie przez sport, umożliwienie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w zorganizowanej grupie (obozy sportowe), udział w rozgrywkach sportowych (szkolnych i klubowych), turniejach i treningach.
Szkoła dysponuje doskonałą bazą dydaktyczną, na którą składają się sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi, pracownie językowe, pracownie informatyczne z dostępem do Internetu. Na bazę sportową składają się: szkolna sala sportowa, boiska sportowe.
Część treningów odbywać się będzie w klubie Sokół Kleczew

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza,

 • duża sprawność fizyczna,

 • zamiłowanie do sportu,

 • umiejętność godzenia treningów i nauki.

W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

 • pomyślne zaliczenie próby sprawności fizycznej, 

 • oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w szczególności: z języka polskiego, matematyki, biologii lub geografii i wychowania fizycznego,

 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

 • liczba punktów uzyskanych z egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Szkoła proponuje kandydatom:

 • rozszerzenia z biologii i geografii,

 • języki obce: j. angielski i j. niemiecki,

 • rozwój umiejętności sportowych: 16 godz. wychowania fizycznego (w tym 13 godz. treningu sportowego w piłce nożnej).

W przypadku wyrażenia chęci podjęcia nauki w naszym liceum prosimy o osobiste złożenie dokumentu w sekretariacie szkoły. Wszelkich informacji udziela trener klubu - Mikołaj Pingot, pod nr tel. 509 598 693.