• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
 • Dzień Mola obchodzony jest w okresie jesiennym, na przełomie września i października i dotyczy przedmiotów takich, jak: chemia, fizyka, biologia, matematyka. Uczniowie rozwiązują zadania, rebusy, krzyżówki, a najlepszy zdobywa statuetkę i tytuł „ Piękny Umysł”.

 • Festiwal Nauki obchodzony w marcu jest poprzedzony spotkaniami ze sławnymi ludźmi bądź naukowymi, praktycznymi warsztatami. W roku 2017 były to warsztaty z robotyki, natomiast w 2017 festiwal poprzedził koncert Mai Hyży przy akompaniamencie gitarowym Michała Szczęsnego. Festiwal Nauki odbywa się w marcu i kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy w ciągu 60 minut rozwiązują testy z wybranego przez siebie przedmiotu. W okresie Drzwi Otwartych (kwiecień) są ogłaszane wyniki i wręczane nagrody. Warto nadmienić, że w konkursie nie tylko rywalizują uczniowie, ale także szkoły w kategorii: Szkoła Intelektualnych Mistrzów. 

 • Konkurs Piosenki Europejskiej - konkurs muzyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych. Cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży, co wpływa na promocję szkoły w środowisku lokalnym.

 • Potyczki Mickiewiczowskie – konkurs teatralny dla zorganizowanych grup ze szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi organizowanego z okazji Dnia Patrona. Uczestnicy , co roku są proszeni o przygotowanie inscenizacji dowolnego fragmentu, wskazanego przez organizatora, utworu Adama Mickiewicza.

 • Kultura brytyjska w zwierciadle muzyki ma na celu zwiększenie umiejętności uczniów, rozbudzenie ich zainteresowań językiem angielskim i kulturą brytyjską, zwiększenie atrakcyjności zajęć oraz zmotywowanie uczniów do nauki, w tym do samokształcenia i korzystania z narzędzi TIK. Działalność innowacyjna wpłynie także na poprawę pracy szkoły poprzez samokształcenie nauczycieli, ich współpracę przy korelowaniu treści z podstaw programowych różnych przedmiotów (w tym wypadku j. angielski i muzyka) oraz umożliwi dostosowywanie sposobów realizacji podstawy programowej do zainteresowań uczniów.

 • Innowacja w klasie policyjno – wojskowej, która zakłada:

  • innowacja obejmuje uczniów klas II i III mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kleczewie,

  • cykl kształcenia w oddziale innowacyjnym obejmuje 2 lata w ramach zajęć uzupełniających z przedmiotów: Historia Wojska, Historia Policji w wymiarze 2 godziny tygodniowo w klasie 1  i 2 godziny tygodniowo w klasie II,

  • projekt skierowany jest do wszystkich absolwentów gimnazjum (dziewcząt  i chłopców), a w przyszłości absolwentów szkół podstawowych,

  • zajęcia specjalistyczne prowadzą na bazie opracowanego autorskiego programu nauczania: emerytowany wojskowy. Dodatkowo  funkcjonariusze policji prezentują tematy wg ustalonego na początku roku harmonogramu zajęć,

  • program zajęć z edukacji policyjnej i wojskowej pozwala uczniom zapoznać się ze specyfiką służby w wojsku i policji (obejmie między innymi: naukę musztry i strzelania, kurs samoobrony, szkolenie z ratownictwa medycznego z możliwością uzyskania certyfikatu, wizyty w jednostkach wyżej wymienionej formacji, zajęcia praktyczne w jednostkach, a także udział w uroczystościach organizowanych przez wojsko i policję),

  • w szkole dla uczniów klasy mundurowej wprowadza się mundury,

  • zajęcia  WF przygotowują do testów sprawnościowych,

  • uczniowie uczestniczą w obozach szkoleniowo – kondycyjnych,

  • ewaluacja innowacji obejmuje wyniki klasyfikacji końcoworocznej, wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia i sukcesy uczniów w różnych konkursach i zawodach, sukcesy absolwentów ubiegających się o przyjęcie do szkół wyższych oraz służby w policji i w wojsku, opinie uczniów i rodziców.