• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w projekcie prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński i firmę COMBIDATA Poland sp. z o. o., przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu AS KOMPETENCJI”jest umożliwienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych rozwój kompetencji matematyczno –fizycznych i kompetencji z przedsiębiorczości.

 

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW:


1. Dzięki projektowi uczniowie począwszy od II semestru roku szkolnego 2009/2010 aż do sierpnia 2012 r. korzystają z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego, wpływających na rozwój ich kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-fizycznych lub przedsiębiorczości.
2. Każdy uczeń weźmie udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę dydaktyczną wyższych uczelni.
3. Uczniowie w ramach projektu mają możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych zakupionych w ramach projektu.
4. Udział w projekcie będzie mieć pozytywne przełożenie na wyniki matur poprzez wsparcie edukacyjne w ramach prowadzonych zajęć oraz materiałów e-learnigowych.
5. Poprzez współpracę z kadrą dydaktyczną uczniowie mają możliwość zapoznania się z akademickim środowiskiem, realiami oraz możliwościami edukacyjnymi poprzez co zachęcimy uczestników do kontynuacji nauki na kierunkach studiów związanych z kompetencją matematyczno –fizyczną lub przedsiębiorczości .
6. Uczniowie dzięki projektowi mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących portal edukacyjny za pomocą, którego będą udostępniane interaktywne materiały edukacyjne, tworzone grupy dyskusyjne.
7. Uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych są festiwale naukowe z nagrodami dla autorów najlepszych projektów, wykłady pokazowe, naukowe wycieczki krajowe lub zagraniczne.
8. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie rozwijają swoje kompetencje matematyczno-fizyczne lub z przedsiębiorczości, co będzie miało istotny wpływ na wyniki egzaminów maturalnych oraz możliwość kontynuacji nauki na poziomie akademickim na kierunkach ścisłych, technicznych, ekonomicznych itp.
9. Dzięki pracy zespołowej opartej na metodzie projektu uczniowie nabywają nowe kompetencje przydatne w dalszej nauce lub pracy zawodowej.
Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę projektu http://askompetencji.eduportal.pl/