• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

 Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy 

projet eu 1

 Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: „ Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji: od 7.05.2020 do 31.12.2021
Beneficjent: Miasto Konin
Realizatorzy: Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w KoniniePartner: Powiat Koniński
Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
Wartość całkowita: 1.527.895,35 zł, w tym:
a/ dofinansowanie – 1.298.711,04 zł
b/ wkład własny – 229.184,31 zł, w tym:
- wkład Miasta Konin 214.185,03 zł
- wkład Powiatu Konińskiego 14.999,28 zł
Celem projektu jest poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej
w ośmiu pracowniach, zlokalizowanych w pięciu placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy jest kluczowe z punktu widzenia gospodarki regionu i zawodów deficytowych. Wynikiem realizacji projektu będzie rozszerzenie i nawiązanie nowej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.
Efekty/ Działanie:
Wyposażenie w nowoczesny sprzęt:
pracowni sieci komputerowych i pracowni programowania i grafiki cyfrowej w Zespole Szkół Technicznych w Koninie,
pracowni robót wykończeniowych w budownictwie i pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie
pracowni obrabiarek CNC i pracowni mechatronicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie
pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie
pracowni graficzno-projektowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie  

EFRR-Plakat_Poprawa_jakości_edukacji_zawodowej__1_.pdf