• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Skład Rady wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca: Julia Krzosek
Oliwia Łukowska
Piotr Fedorowicz
Jagoda Urbańska
Aleksandra Natywo
Wiktoria Baran
Kornelia Małecka

Opiekun: Mariusz Piotr Kordylewski

Plan pracy Rady Wolontariatu Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kleczewie - 2021/2022

Motto: Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

 1. Spotkanie informacyjne – wybór nowej Rady Wolontariatu, ustalenie planu działań.
 2. Rekrutacja nowych wolontariuszy, prowadzenie zajęć związanych z promocją Wolontariatu Szkolnego.
 3. Cykliczne spotkania wolontariuszy związane z bieżącymi akcjami.
 4. Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi np. Fundacja „Podaj Dalej’, Caritas w Kleczewie, Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie, WTZ Wilczyn, DPS Ślesin i Konin.
 5. Współdziałanie z Samorządem Uczniowskim liceum i branżowej szkoły.
 6. Włączenie w działalność szkolną organizacji współpracujących ze szkołą
 7. Udział w doraźnych akcjach organizowanych przez Caritas i inne.
 8. Przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń z zakresu obsługi wózka inwalidzkiego, zajęć z osobami niepełnosprawnymi.
 9. Promocja talentów osób niepełnosprawnych w szkole tj. prezentacja wytworów.
 10. Promocja działań wolontaryjnych na szkolnej gazetce oraz na stronie internetowej szkoły.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

 

 

Facebook ikona PSD