• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
 

 

 

 

 

 

 

 1. Informacja o sposobie organizacji egzaminu maturalnego:

Informator.pdf

2. Komunikat o dostosowaniach:

Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

3. Komunikat o przyborach:

komunikat_o_przyborach.pdf

4. Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego:

komunikat_o_harmonogramie.pdf

5. Deklaracja maturalna:

m_1a_deklaracja_a.pdf

Instrukcja_składania_e_-_deklaracji.pdf

ZIU_-_Zintegrowany_Interfejs_Użytkownika.pdf (strona interenetowa e - deklaracji)

6. Lista jawnych zadań na ustny egzamin z języka polskiego:

Lista_jawnych_zadan_JEZYK_POLSKI_2024_Aneks_1.pdf

7. Lista jawnych zadań na ustny egzamin z języka polskiego w 2025:

Język_POLSKI_Zadania_jawne_na_2025_r._KOMUNIKAT.pdf

Informator_EM2023_jezyk_polski_PP_od_2025.pdf

8. Informator o egzaminie maturalnym z chemii:

Informator_EM2023_chemia.pdf

9. Informacje o egzaminie maturalnym z informatyki:

informatyka_2024.pdf

10. Harmonogram matury 2024:

Komunikat_o_harmonogramie_2024_FIN.pdf