• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

ETR Tekst łatwy do czytania2 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie usytuowany jest przy ul.. Plac Józefa Piłsudskiego w Kleczewie.

 

1.Do budynków zespołu prowadzą główne wejścia znajdujące się przy drodze powiatowej. Od strony ul. Polnej ( dawna kuchnia) znajduje się wejście ewakuacyjne wraz z podjazdem dla wózków ( Kleczew).

2.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor oraz wicedyrektor szkoły, w oddziale zamiejscowym - kierownik.

3.Budynki są dwupoziomowe, nie posiadają wind osobowych, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na korytarzach znajdują się standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna.

4.Do budynków może wejść osoba z psem asystującym.

5.W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.